دنا 1700 مدل 1397

قیمت : 65,500,000 تومان

میزان کارکرد : صفر کیلومتر
استان: قم
شهر: قم
رنگ بدنه : سفید
تلفن : 9226307177
گیربکس:دنده ای / رنگ داخل:خاکستری / سوخت:بنزین
کاردکس، تحویل آنی

خودرو‌های مشابه

دنا 1700
1397
42,000,000 تومان
سفید
صفر کیلومتر