Image not available

برلیانس H230 مدل 1395

قیمت : 60,000,000 تومان

میزان کارکرد : 73 کیلومتر
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
رنگ بدنه : سفید
تلفن : 9398092704
گیربکس:دنده ای / سوخت:بنزین / بدنه

خودرو‌های مشابه

برلیانس H230
1395
57,000,000 تومان
سفید
43,000 کیلومتر